రెండు సులువైన ఫెసబుక్ సెక్యూరిటీ టిప్స్ ::: తెలుగులో

1. మన Timeline  లో మనము మాత్రమె పోస్ట్లు వేసేలా సెట్టింగ్స్
౨. మనల్ని ఎవరైనా ట్యాగ్ చేసిన మనం రివ్యుసుసి ఒకే చేసిన తరువాతే  మన timeline లో కనిపించే సెట్టింగ్
౩. ఫేస్ బుక్ యాప్స్ సెట్టింగ్స్

తెలుగులో సులువుగా  వీడియో ఇక్కడ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

మీ వాఖ్య వ్రాయండి.