ఈ పొట్టి చిత్రం మా తోలి ప్రయత్నం My first Short Film : Nuisance telugu shortfilm 2015

ఈ పొట్టి చిత్రం మా తోలి ప్రయత్నం. అందరు కొత్తవాళ్ళే.


మందుబాబులు బాగా తాగేసి రోడ్లపక్కన పడుపోయి ఉండటం మనం చూస్తూ ఉంటాం . మందుబాబు అని తేలియక  ఎవరన్నా వాళ్ళని లేపాలని చూస్తే వారికి నరకం చూపిస్తారు .

నిజంగా నీరసం వల్ల , బిపి, షుగర్ ,హార్ట్ ఎటాక్ లాంటి హెల్త్ ప్రోబ్లమ్స్ వల్ల పడిపోయిన వాళ్ళని కుడా జనాలు మందుబాబులు అని పట్టించుకోవడం లేదు.

Ravi        : Rayudu Teki

Ravi friend : Gangadhar Pingali

Mandubabu : Kowsik Bethanabotla

Ramesh : Ramesh Tamarapalli

Camera : Shiva Bandaru

Editing : Shiva Bandaru

Music : Youtube music library

Asst Director : Ramesh Tamarapalli

Asst Director : Gangadhar Pingali

Story     Screenplay   Direction
            Shiva Bandaru

Facebook : https://www.facebook.com/teluguratnatv

Website    : www.teluguratna.com

#latest telugu short film  #shortfilm 2015

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

మీ వాఖ్య వ్రాయండి.